Voor uitkeringsinstanties zoals Gemeenten en het UWV voeren wij opdrachten uit in het kader van de Participatiewet, te denken valt aan NT2 onderwijs voor Anderstaligen of Opleidingen met een baangarantiecomponent via onze netwerkpartners. Nieuwkomers en anderstaligen geven wij Nederlandse taalles en ondersteunen zodoende bij hun Inburgering.

Via onze samenwerkingspartner Stichting Saul begeleiden wij individuele kandidaten op hun werkplek door middel van jobcoaching op gebied van werknemersvaardigheden of begeleiding bij hun studie.

Als Opleidingsinstituut zijn wij in het bezit van een scholingsovereenkomst met het UWV, hetgeen betekent dat onze opleidingen ingezet kunnen worden en vergoed wordt door deze uitkeringsinstantie. Vraag hiervoor naar de voorwaarden bij uw casemanager of arbeidsdeskundige.